De regio Zuid-West van het Humanistische verbond, bestaande uit de afdelingen Delft, Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, Midden-Holland, Leiden en Den Haag-Haaglanden en de werkgroep Zeeland vieren ook dit jaar gezamenlijk Wereldhumanismedag met als thema “100 jaar algemeen kiesrecht”. Uit een oogpunt van gelijkheid en gelijkwaardigheid een belangrijk humanistisch beginsel.

Den Haag als “hart van de democratie” met haar regeringsgebouwen en het internationaal perscentrum Nieuwspoort is hiervoor dan ook dé aangewezen locatie.
De activiteiten vinden plaats in Nieuwspoort en rondom de Hofvijver.

PROGRAMMA
Vanaf 12.30: Inloop in Nieuwspoort, Lange Poten 10 (centraal gelegen, op loopafstand van Den Haag CS)

13.00 – 14.00 uur: Inleiding door Joop van den Berg, onder meer voormalig directeur Wiarda Beckmanstichting en lid 1e Kamer, waarbij hij ingaat op de vraag: ”Is ons kiesrecht inderdaad algemeen”?
Aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

14.00 – 16.00 Rondleiding in de Ridderzaal met film door ProDemos, daarna een wandeling “Rondje Hofvijver

16.00- 17.30 uur: ​Nieuwspoort koffie / thee
Optreden Bart Chabot, die op literair en humoristische wijze zijn kijk op het algemeen kiesrecht geeft.
Aansluitend aangeklede borrel

AANMELDEN
Bij de afdeling van het HV
[email protected]

Kosten: € 10,00 HV-leden / € 15,00 niet-leden
Dit bedrag overmaken op rek. nr. NL22TRIO0391042920 t.n.v. ‘HV Rotterdam-Rijnmond’ onder vermelding van Wereldhumanismedag 2019 en uw naam.