tsjalling-swierstra-250×250

Het thema ‘democratie’ is van bijzonder belang, omdat democratie opgevat kan worden als het politieke systeem dat het humanistische vertrouwen in de collectieve Rede institutionaliseert. In mijn lezing behandel ik de invloed van de digitalisering op de democratie. De moderne democratie is niet los te zien van de moderne technologie, zoals die tot ontwikkeling kwam sinds de industriële revolutie. Zo is er bijvoorbeeld geen moderne massademocratie zonder moderne massacommunicatiemiddelen, zoals krant, radio en televisie. Met de komst van nieuwe digitale technieken zoals Twitter, Big Data en elektronisch stemmen, zal het karakter van de democratie weer veranderen.

In deze lezing behandelt Tsjalling Swierstra eerst wat democratie is en welke digitale technieken momenteel steeds belangrijker worden in het democratische proces om vervolgens een aantal kansen en bedreigingen te inventariseren. In de discussie met de zaal kunnen we die dan bespreken en aanvullen, waarbij ook de vraag aan de orde kan komen: hoe kunnen we de technische ontwikkelingen zo sturen dat de democratie erdoor wordt versterkt in plaats van verzwakt.

 

 

Datum: 8 oktober 2021

Graag vantevoren aanmelden bij  [email protected]

Tijd: inloop vanaf 19:15 uur, lezing start om 19:45 uur.

Locatie: De bijeenkomst vindt plaats in de Drentse Zaak. Deelnemers kunnen vanuit hier deelnemen.

Tsjalling zal zijn presentatie vanuit zijn huis verzorgen via een livestream en in staat zijn direct met de zaal in discussie te gaan.

Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten.

Kosten:   € 7,50 per persoon (inclusief  drankjes)

Graag het bedrag tenminste 2 dagen vantevoren overmaken op rekeningnummer: NL07 TRIO 0198 4329 09 ten name van de penningmeester Humanistisch Verbond Assen onder vermelding van HV lezing 8 oktober 2021).

Met gepast geld kan ook ter plekke betaald worden.