De naam ‘Warnsborn’ betekent ‘zuivere of heldere bron’ en is waarschijnlijk net als de naam vijverberg ontleend aan de op het landgoed aanwezige bronnen of sprengen.

In de vijvers komt de laatste populatie rivierkreeften van Nederland voor. De inheemse rivierkreeft is vrijwel uit Nederland verdwenen.
Er komen meer bijzondere dieren voor. In de omgeving van de waterpartijen leeft bijvoorbeeld een populatie ringslangen. Ook vinden we bij de beken en de sprengen vogelsoorten als de ijsvogel en de grote gele kwikstaart.

In dit afwisselend natte en droge gebied komt een opvallende bosflora voor. Rond het huis zijn bijzondere stinsenplanten te vinden. Dalkruid, bosklaverzuring, lievevrouwenbedstro, bosandoorn en lelietje-van-dalen zijn op het landgoed te vinden. Voor een deel zijn dit in het verleden aangeplante stinsenplanten.

De wandeling start bij restaurant Trix en is iets meer dan 4 km lang.

Aanmelden is niet verplicht, maar als je voor het eerst meegaat is het verstandig je aan te melden bij Paul van Oosten via [email protected].

Wandelen vertraagt. Als je wandelt, ontdek je stap voor stap de wereld. Zo ontstaat ruimte voor verwondering.