Rijnstrangenpad

De Rijnstrangen liggen in de Gelderse Poort, waar de Rijn in de Waal en het Pannerdens Kanaal splitst. Lange tijd waren de strangen een hoogdynamisch onderdeel van de rivier. Ze speelden een rol in de waterverdeling naar de verschillende Rijntakken. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de Rijnstrangen van de rivier afgekoppeld. De strangen hebben zich sindsdien ontwikkeld tot een laagdynamisch binnendijks moerasgebied met grote natuurwaarde, gevoed door kwelwater uit het Montferland.

Startpunt/verzamelplek: Restaurant Thoen & Thans, Kerkweg 10, Oud-Zevenaar

Openbaar vervoer: Het startpunt is te bereiken met openbaar vervoer vanaf trein- en busstation Zevenaar.

Bijzonderheden: Onderweg zijn geen restaurantmogelijkheden. Handig om eventueel water en eten mee te nemen.

Kosten: deelname aan de wandeling is gratis. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig en kan bij Eric Bakkum.

Voorbehoud: De wandeling gaat door bij redelijk of goed weer. Deelnemers ontvangen één dag van tevoren een e-mail over doorgang van de wandeling.

Wandelen vertraagt. Als je wandelt, ontdek je stap voor stap de wereld. Zo ontstaat ruimte voor verwondering.