FOTO Jos de Wit
Jos de Wit

Op 10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten. Het idee van de mensenrechten gaat terug op de tijd van de Verlichting en in het bijzonder op die van de Franse Revolutie, waarin op 26 augustus 1789 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen werd afgekondigd door de nieuwe revolutionaire Assemblée Nationale. Echter, waar gesproken werd over mensenrechten, werd eigenlijk vooral gesproken over mannenrechten. Al tijdens de Franse Revolutie waren er twee vrouwen die openlijk stelling namen tegen de eenzijdige gerichtheid van deze verklaring op mannenrechten. Dit waren de Franse Olympe de Gouges en de Engelse Mary Wollstonecraft:

Marie-Olympe de Gouges (1748-1793) was een Française van eenvoudige komaf, die zich na het vroege overlijden van haar man in Parijs vestigde en een literaire en politieke carrière begon. Ze werd beroemd door haar geschrift Déclaration des droits de la femme en de la citoyenne uit 1791, waarin ze de onvolkomenheden van de beroemde Franse mensenrechtendeclaratie uit 1789 vanuit het oogpunt van vrouwen aan de orde stelde. Ze stierf in 1793 onder de guillotine vanwege haar onafhankelijke opvattingen.

Mary Wollstonecraft (1759-1797) was afkomstig uit de Engelse burgerij en vestigde zich op jonge leeftijd als zelfstandig onderwijzers, redactrice en schrijfster. Evenals Olympe de Gouges schreef zij een pleidooi voor vrouwenrechten: A Vindication of the Rights of Woman (1792). Daarnaast schreef zij andere werken over de positie van de vrouw en over opvoeding.

Op de studiedag van 7 december gaan we in op leven en denken van deze twee markante vrouwen en hun kritiek op de mannelijke overheersing en vragen ons af hoe het heden ten dage gesteld is met mensenrechten voor de vrouw, vrouwenrechten zo men wil.

Prijs De dagcursus kost € 20,- Aanmelden is noodzakelijk