Remko van Broekhoven gaat met ons verkennen waar vertrouwen in de politiek op gebaseerd is en ons prikkelen met de vraag hoe het met ons eigen vertrouwen gesteld is. Is ons vertrouwen grenzeloos of kan dat ook afbrokkelen zoals wij dat zien bij de “anderen” in de maatschappij?
Zijn de vraagstukken waar de politiek voor gesteld wordt niet te groot? Aan de hand van actuele thema’s kunnen wij bij die vraag stil staan.
Voor de pauze zal Remko in een levendige presentatie ons meenemen waar maatschappelijk vertrouwen op de politiek en instituties op gebaseerd is.
Na de pauze gaat Remko met ons in gesprek over de vragen die zijn opgeroepen en die gesteld moeten worden!
“Democratie is niet vanzelfsprekend” daar moet je wel wat voor doen!
Remko van Broekhoven is politiek filosoof en schrijver. Hij is verbonden aan The School of Life en gaf les op de school voor journalistiek. Zijn laatste boek “De wereld omgekeerd” past in het thema van deze lezing. Als ‘De vloggende filosoof’ publiceert hij video’s op YouTube. Hij heeft ook zijn eigen praktijk ‘Inspireren door te filosoferen’
Betaling: bijdrage van € 7/€ 10 storten op rek. NL 31 TRIO 0198 3781 57 t.n.v. HV Gooi Vecht Almere, met vermelding ‘Remko’.
Aanmelden: [email protected] of 06-10832198

Remko-van-Broekhoven-300×300 (1)