Beeld Verdiepingsdag De dialoog

Het publiek debat verhardt. Naast stelling nemen op cruciale momenten om vrijheden te beschermen, moet er ruimte zijn om (weer) te verbinden. Door ons inlevingsvermogen aan te spreken en het perspectief van de ander te willen begrijpen, ook als dat heel anders is dan het jouwe. Met vertrouwen en oprechte nieuwsgierigheid het gesprek in durven gaan, waarbij het uitgangspunt is dat je de ander als mens blijft zien. Het (be)oefenen van de dialoog kan ons hierbij helpen.

Het gaat in een dialoog niet om het overtuigen van de ander, maar om te leren van en met elkaar. Met aandacht, stilte, het stellen van goede vragen, verdiepend luisteren en zelf ook gehoord worden. Vanuit het idee dat je voor je eigen leerproces de inzichten van de ander nodig hebt. Zoals Jaap van Praag, een van de oprichters van het Humanistisch Verbond, ooit schreef: ‘De waarheid ís niet, zij wordt.’

Het belang en betekenis van de dialoog, is in de loop der tijd door allerlei filosofen benadrukt. Denkers zoals Socrates, Plato, Arendt, Hermsen, Levinas / Buber en Nussbaum zetten uiteen hoe we elkaar kunnen bevragen om de ander daarmee uit te nodigen tot een diepere reflectie. Op deze verdiepingsdag ga je aan de slag met verschillende dialoogmethodieken en theorieën en krijg je inzichten en denkkaders van verschillende filosofen aangereikt.

De belangrijkste bron van wijsheid ben je echter zelf en de andere deelnemers. Je (be)oefent samen de dialoog, onder begeleiding van twee ervaren docenten.

Wanneer zaterdag 30 oktober 2021, van 10.00 – 16.00 uur

Docenten Dick Eijsackers & Kees Schilder

Locatie: Wijkcentrum de Back, Schout Backstraat 33, Tilburg Google Maps
* Locatie is rolstoeltoegankelijk, er is een rolstoeltoilet.

Prijs (inclusief koffie/thee):
€ 70 standaard
€ 50 leden Humanistisch Verbond
€ 35 bij minimum inkomen en studenten
€ 25 leden Humanistisch Verbond met een minimum inkomen

Lunch inclusief lunch, aangeboden door afdeling Brabant.
Heb je een vraag over de lunch? Neem contact op.

Uitverkocht. Was je net te laat?

Verruim je blik op jezelf, de ander en de wereld met onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Zo blijf je ook op de hoogte van onze cursussen en andere evenementen.

Kees Schilder

Docent: Kees Schilder
Kees Schilder ontwikkelde deze cursus. In zijn werk als trainer ontdekte hij dat het vooral gaat om hele fundamentele vragen. Hij leeft op van een verdiepend gesprek. Bij Humanistisch Verbond Brabant heeft hij gespreksgroepen begeleid, waarin hij heel bewust het debat wilde verlaten, en zoeken naar manier om ’samen te denken’. Humanisme gaat wat hem betreft nog verder, het moet uitzicht geven op ’samen doen’ in de wereld om ons heen. Zo is hij uitgekomen bij de dialoog als een manier om de ander echt te ontmoeten.

Dick-Eijsackers-sfw

Docent: Dick Eijsackers
Dick Eijsackers is graag onder de mensen en kijkt met oprechte belangstelling naar de ander. Het gaat hem om contact maken, het verhaal van de ander horen. Ruim 40 jaar was hij leerkracht, waarbij vergaderingen vaak uitmondden in een discussie, die nergens toe leidde. Bij de dialooggroep van Kees ontdekte hij de verbindende gespreksvorm waar hij al jaren naar op zoek was. Hij werd enthousiast pleitbezorger, startte een eigen dialooggroep en verzorgt nu met Kees workshops door heel Nederland.

Programma

Hieronder lees je welke thema’s centraal staan.

1. In gesprek met jezelf: de innerlijke dialoog
“Vrij zijn we als we een dialoog met onszelf kunnen voeren, ons handelen tot voorwerp van reflectie kunnen maken en van daaruit in gesprek met anderen treden”, aldus Joke Hermsen (Trouw, 22 mei 2021). Dat gesprek met onszelf, als voorbereiding op de dialoog met de ander, gaan we eerst uitproberen.

2. De kracht van verbindend luisteren
Luisteren met een ‘open geest’ en je oordeel uitstellen en observeren, zodat we de ander echt zien en ontmoeten. Luisteren om te begrijpen. Maar luisteren we wel echt? Dat onderzoeken we met deze tweede oefening.

3. Elkaar bevragen, samen denken
In het elkaar bevragen zoeken we een verdiepende verbinding. In deze oefening bekijken we welke vragen ons daartoe aanzetten.

4. Verbindend spreken
Hoe vertel je jouw verhaal op zo’n manier, dat je daarmee de ander uitnodigt om door te vragen? Dat onderzoeken we in de vierde oefening.

5. De dialoog van de verbeelding
Hoe vind je in dialoog met de ander een nieuwe, andere taal om dichterbij het ‘vrij denken’ te komen? In de laatste oefening ervaren we hoe we uit onze ‘gewone’ manier van praten met de ander kunnen stappen.

Veelgestelde vragen

Is voorkennis vereist om mee te doen?
Bij de verdiepingsdag is een digitale reader inbegrepen. Die ontvang je uiterlijk een week van tevoren. Het is niet verplicht, maar wel handig als je deze voorafgaand doorneemt. Verdere voorkennis is niet vereist.

Ben je veel tijd kwijt buiten de verdiepingsdag om?
Gemiddeld kost het je een dagdeel (ongeveer 4 uur) om de reader te lezen.  Het lezen van de reader is niet verplicht, maar het helpt wel als je die vooraf leest.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De nadruk ligt op praktijk. Op basis van de theorie ga je vormen van de dialoog uitproberen. Theorie krijg je ook mee op de dag zelf, maar zit voornamelijk in de reader.

Komt interactie op sociale media aan bod tijdens de verdiepingsdag?
Interactie op sociale media wordt aangestipt, maar je leert niet specifiek hoe je daar kunt reageren op reacties die je raken. Vanzelfsprekend kun je de opgedane (praktijk)kennis daarvoor wel inzetten.

Als ik niet live aanwezig kan zijn, kan ik dan online meedoen?
Je kunt alleen terplekke meedoen. Live aanwezigheid geeft een totaal andere dynamiek, die zeer waardevol is. Onmisbaar bij het voeren van de dialoog.

Waar kan ik na de verdiepingsdag de dialoog aangaan, om mijn dialoogvaardigheden verder in de praktijk te brengen?
Veel afdelingen van het Humanistisch Verbond organiseren regelmatig dialoogbijeenkomsten, over allerlei onderwerpen. Kijk bij de afdeling in jouw regio wat het huidige aanbod is.

Ik wil graag meedoen, maar de verdiepingsdag wordt (nog) niet aangeboden in mijn regio. Wat kan ik doen?
Als je graag een editie in jouw regio zou willen, laat ons dan weten in welke provincie je graag mee zou willen doen met deze verdiepingsdag. Bij voldoende animo gaan we ons best doen er eentje bij jou in de buurt te organiseren!

Heb je een andere vraag?
Neem contact op.

Aanmelden