Beeld Verdiepingsdag De dialoog

Het publiek debat verhardt. Naast stelling nemen op cruciale momenten om vrijheden te beschermen, moet er ruimte zijn om (weer) te verbinden. Door ons inlevingsvermogen aan te spreken en het perspectief van de ander te willen begrijpen, ook als dat heel anders is dan het jouwe. Met vertrouwen en oprechte nieuwsgierigheid het gesprek in durven gaan, waarbij het uitgangspunt is dat je de ander als mens blijft zien. Het (be)oefenen van de dialoog kan ons hierbij helpen.

Het gaat in een dialoog niet om het overtuigen van de ander, maar om te leren van en met elkaar. Met aandacht, stilte, het stellen van goede vragen, verdiepend luisteren en zelf ook gehoord worden. Vanuit het idee dat je voor je eigen leerproces de inzichten van de ander nodig hebt. Zoals Jaap van Praag, een van de oprichters van het Humanistisch Verbond, ooit schreef: ‘De waarheid ís niet, zij wordt.’

Het belang en betekenis van de dialoog, is in de loop der tijd door allerlei filosofen benadrukt. Denkers zoals Socrates, Plato, Arendt, Hermsen, Levinas / Buber en Nussbaum zetten uiteen hoe we elkaar kunnen bevragen om de ander daarmee uit te nodigen tot een diepere reflectie. Op deze verdiepingsdag ga je aan de slag met verschillende dialoogmethodieken en theorieën en krijg je inzichten en denkkaders van verschillende filosofen aangereikt.

De belangrijkste bron van wijsheid ben je echter zelf en de andere deelnemers. Je (be)oefent samen de dialoog, onder begeleiding van twee ervaren docenten.

Bekijk het programma

Wanneer zaterdag 2 oktober 2021, van 10.00 – 16.00 uur

Docenten Rogier van der Wal en Christa Gerritsen

Locatie: Humanistisch Verbond, Majellakerk, Ambonplein 73, Amsterdam, Google Maps
* Locatie is rolstoeltoegankelijk, er is geen rolstoeltoilet

Prijs (inclusief koffie/thee):
€ 70 standaard
€ 50 leden Humanistisch Verbond

€ 35 bij minimum inkomen en studenten

€ 25 leden Humanistisch Verbond met een minimum inkomen

Lunch inclusief vegetarische lunch

Corona informatie Je hebt voor deze editie een coronatoegangsbewijs nodig (vaccinatiebewijs, herstelbewijs, of negatieve testuitslag). Kijk hier voor meer informatie van de Rijksoverheid. Een gratis test kun je regelen via testenvoortoegang.org

Uitverkocht! Heb je interesse om mee te doen op een andere datum?

Bij voldoende animo organiseren we een extra editie!

docent Rogier van der Wal

Docent: Rogier van der Wal 
Rogier van der Wal is afgestudeerd classicus, filosoof en bestuurskundige aan de VU in Amsterdam. Hij werkte als docent aan verschillende universiteiten en geeft al jaren cursussen, o.a. over vriendschap, dimensies van rechtvaardigheid, en het werk van Hannah Arendt. Op dit moment werkt hij aan een boek over praktische wijsheid. Gespreksvoering, de kunst van het vragen stellen en van luisteren zijn thema’s waar hij zich al langer mee bezighoudt. Hij is een ‘zinzoeker’ met een grote nieuwsgierigheid.

Christa Gerritsen

Docent: Christa Gerritsen
Christa Gerritsen zet als coach het contact maken voorop. Ze is vooral een doener die altijd op zoek gaat naar de grenzen en de mogelijkheden. Empathisch luisteren gaat voor haar over ‘de vraag achter de vraag’. Voor haar is de mens in zijn geheel met al zijn aspecten belangrijk. Ze houdt ervan om mensen zichzelf te laten (her)ontdekken: wat wil je echt. Dat doet zij vanuit openheid, benieuwdheid, en werkelijk gevoelde interesse.

Programma

Hieronder lees je welke thema’s centraal staan.

1. In gesprek met jezelf: de innerlijke dialoog
“Vrij zijn we als we een dialoog met onszelf kunnen voeren, ons handelen tot voorwerp van reflectie kunnen maken en van daaruit in gesprek met anderen treden”, aldus Joke Hermsen (Trouw, 22 mei 2021). Dat gesprek met onszelf, als voorbereiding op de dialoog met de ander, gaan we eerst uitproberen.

2. De kracht van verbindend luisteren
Luisteren met een ‘open geest’ en je oordeel uitstellen en observeren, zodat we de ander echt zien en ontmoeten. Luisteren om te begrijpen. Maar luisteren we wel echt? Dat onderzoeken we met deze tweede oefening.

3. Elkaar bevragen, samen denken
In het elkaar bevragen zoeken we een verdiepende verbinding. In deze oefening bekijken we welke vragen ons daartoe aanzetten.

4. Verbindend spreken
Hoe vertel je jouw verhaal op zo’n manier, dat je daarmee de ander uitnodigt om door te vragen? Dat onderzoeken we in de vierde oefening.

5. De dialoog van de verbeelding
Hoe vind je in dialoog met de ander een nieuwe, andere taal om dichterbij het ‘vrij denken’ te komen? In de laatste oefening ervaren we hoe we uit onze ‘gewone’ manier van praten met de ander kunnen stappen.

Veelgestelde vragen

Is voorkennis vereist om mee te doen?
Bij de verdiepingsdag is een digitale reader inbegrepen. Die ontvang je uiterlijk een week van tevoren. Het is niet verplicht, maar wel handig als je deze voorafgaand doorneemt. Verdere voorkennis is niet vereist.

Ben je veel tijd kwijt buiten de verdiepingsdag om?
Gemiddeld kost het je een dagdeel (ongeveer 4 uur) om de reader te lezen.  Het lezen van de reader is niet verplicht, maar het helpt wel als je die vooraf leest.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
De nadruk ligt op praktijk. Op basis van de theorie ga je vormen van de dialoog uitproberen. Theorie krijg je ook mee op de dag zelf, maar zit voornamelijk in de reader.

Komt interactie op sociale media aan bod tijdens de verdiepingsdag?
Interactie op sociale media wordt aangestipt, maar je leert niet specifiek hoe je daar kunt reageren op reacties die je raken. Vanzelfsprekend kun je de opgedane (praktijk)kennis daarvoor wel inzetten.

Als ik niet live aanwezig kan zijn, kan ik dan online meedoen?
Je kunt alleen terplekke meedoen. Live aanwezigheid geeft een totaal andere dynamiek, die zeer waardevol is. Onmisbaar bij het voeren van de dialoog.

Waar kan ik na de verdiepingsdag de dialoog aangaan, om mijn dialoogvaardigheden verder in de praktijk te brengen?
Veel afdelingen van het Humanistisch Verbond organiseren regelmatig dialoogbijeenkomsten, over allerlei onderwerpen. Kijk bij de afdeling in jouw regio wat het huidige aanbod is.

Ik wil graag meedoen, maar de verdiepingsdag wordt (nog) niet aangeboden in mijn regio. Wat kan ik doen?
Als je graag een editie in jouw regio zou willen, laat ons dan weten in welke provincie je graag mee zou willen doen met deze verdiepingsdag. Bij voldoende animo gaan we ons best doen er eentje bij jou in de buurt te organiseren!

Heb je een andere vraag? Neem contact op.

Aanmelden