1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dat betekent dat iedereen ergens in zijn leven met dementie in aanraking komt. Of het nu gaat om je partner, de buurvrouw, je ouders of jijzelf. Nu mensen met dementie zo lang mogelijk thuis moeten, maar soms ook willen blijven wonen, wat is daar dan voor nodig? En hoe kunnen hun mantelzorgers effectiever ondersteund worden? Tijdens Thuis op Zuid on Tour gaan we hierover de dialoog aan met elkaar. De tour is 7 november in Utrecht. Ga je mee in gesprek?

Datum en locatie

Datum Zaterdagmiddag 7 november

Locatie De Musketon, Hondsrug 19, Utrecht
Google Maps

Tijd
13:30 – 14:00 uur: ontvangst met koffie en thee
14:00 – 15:30 uur: Thuis op Zuid on Tour

Prijs € 5

In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de Rijksoverheid is deze bijeenkomst geannuleerd. Had je je aangemeld? Dan ontvang je persoonlijk bericht van ons per e-mail. Neem bij vragen contact op via evenementen@humanistischverbond.nl

Programma

We snijden dilemma’s aan op het snijvlak van autonomie en verantwoordelijkheid. Vragen die centraal staan: hoe willen we als mens én als samenleving omgaan met dementie? Wat is ervoor nodig om langer thuis te wonen met dementie? Hoe zorgen we ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk meedraaien? Hoe kunnen zij zich thuis blijven voelen in hun eigen omgeving? Hoe kunnen we zorgen dat mantelzorgers de juiste steun krijgen? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, wat kunnen we zelf? Wat gaat er goed, waar kan het beter?

Daarover gaan we in gesprek met mantelzorgers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, werkgevers en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Dat doen we aan de hand van fragmenten uit de vierdelige Human docuserie Thuis op Zuid.

Met onder meer:

Lotte Huijing, moderator bij Thuis op Zuid on Tour
Beeld door: Christel Ooms

Lotte Huijing: moderator
Lotte Huijing houdt van interactie en wil daadwerkelijke uitwisseling tussen mensen bewerkstelligen. Dit staat centraal in haar docentschap aan de Universiteit voor Humanistiek en in haar werk als Mensketier in organisaties. Dilemma’s onderzoeken mèt betrokkenen en zo ethiek dichtbij brengen; dat wil ze faciliteren in deze tour.

Marcelle Mulder, geestelijk verzorger

Marcelle Mulder: humanistisch geestelijk verzorger
Marcelle Mulder werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg in Friesland en ondersteunt daar mensen met dementie, hun naasten én de professionals. Doel is om zo veel mogelijk verbinding, leefplezier en vitaliteit met elkaar te verkrijgen. Ze publiceert daar regelmatig over: in 2016 verscheen ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie’ en onlangs de praktijkgids ‘Ik start een Zing-Cirkel’ voor thuiswonende mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers, samen met Maartje de Lint.

Dorien Raymakers

Dorien Raymakers: Alzheimer Nederland
Dorien Raymakers is voorzitter van het bestuur Alzheimer Nederland Stad Utrecht (ANSU). Samen met haar team zet zij zich in voor een dementievriendelijke samenleving, waarin mensen met dementie zo lang mogelijk actief mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zij helpen mensen met dementie die thuis wonen en hun mantelzorgers met begeleiding op maat. En ze vergroten de kennis van dementie binnen de gemeenschap, bijvoorbeeld met trainingen ‘omgaan met dementie’.

Ticket bestellen

Waarom deze tour?

Dementie is een complexe, ingrijpende ziekte, met een grillig verloop. Een goed vangnet is hard nodig, maar instellingen werken langs elkaar heen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers verdwalen vaak in zorgland. Zij worstelen in hun thuissituatie. De omgeving haakt vroeg of laat af, waardoor zij in een sociaal isolement geraken. Dit verslechtert de situatie van de zieke en de draagkracht van de mantelzorger.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief stijgt naar ruim een half miljoen (!) in 2040. Er is dringend een kentering nodig in hoe wij kijken naar en omgaan met de mens met dementie.

Met deze tour willen we niet alleen inspireren en een plek creëren waar je kunt delen, maar ook daadwerkelijk de maatschappelijke en culturele verandering in gang zetten, die nodig is om de juiste zorg en steun te bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De serie 'Thuis op Zuid'

Na alle lessen die Adelheid Roosen en Hugo Borst uit de serie In De Leeuwenhoek en In de Leeuwenhoek on Tour hebben geleerd, zetten zij hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. In de vierdelige docuserie Thuis op Zuid die vanaf 2 september te zien is bij Human op NPO2 onderzoeken ze hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis blijven wonen. In deze serie proberen Hugo en Adelheid het deze mensen, alsook hun hulptroepen, waar ze kunnen wat makkelijker en aangenamer te maken.

Uitzenddata Human tv-serie ‘Thuis op Zuid’
4 afleveringen. Vanaf 2 september 2020 elke woensdag om 20:30 op NPO 2

Human serietrailer 'Thuis op Zuid' Bron: www.youtube.com

Thuis op Zuid On Tour is een samenwerking tussen Human en het Humanistisch Verbond. Met dank aan Alzheimer Nederland en De Familie Film & TV.

Omroep Human maakte de televisieserie, zond deze uit en draagt tijdens de tour middels fragmenten de dilemma’s aan waarover gesproken wordt. Het Humanistisch Verbond ontwikkelt en organiseert de tour om inspiratie en gesprekken te kunnen faciliteren. Beide organisaties willen met de tour een maatschappelijke en culturele verandering in gang zetten.