Datum en locatie

Datum Vrijdagavond 27 november

Locatie Theater de Bres, Schoolstraat 4, Leeuwarden
Google Maps

Tijd
19:00 – 19:30 uur: ontvangst met koffie en thee
19:30 – 21:00 uur: Thuis op Zuid on Tour

Prijs € 5

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, zodat wij de 1,5 meter maatregel kunnen aanhouden. Maximaal 30 personen kunnen deelnemen.

Volgeboekt. Was je net te laat?

Meld je onderaan op de pagina aan voor de wachtlijst. Dan hoor je van ons als er toch nog een plek vrijkomt.

Programma

We snijden dilemma’s aan op het snijvlak van autonomie en verantwoordelijkheid. Vragen die centraal staan: hoe willen we als mens én als samenleving omgaan met dementie? Wat is ervoor nodig om langer thuis te wonen met dementie? Hoe zorgen we ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk meedraaien? Hoe kunnen zij zich thuis blijven voelen in hun eigen omgeving? Hoe kunnen we zorgen dat mantelzorgers de juiste steun krijgen? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, wat kunnen we zelf? Wat gaat er goed, waar kan het beter?

Daarover gaan we in gesprek met mantelzorgers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, werkgevers en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Dat doen we aan de hand van fragmenten uit de vierdelige Human docuserie Thuis op Zuid.

Met onder meer:

Anne Nusselder

Anne Nusselder: moderator
Anne Nusselder heeft een diepe belangstelling voor oprecht en authentiek contact maken. Dit doet zij in haar werk als theatraal verbinder en interactief theatermaker, onder meer in de dementiezorg. Ook verbindt ze als gespreksleider zorgprofessionals met naasten van mensen met dementie. Dit sluit perfect aan bij deze tour, waar zij moderator is: ieder zijn unieke stem laten horen en zo een open dialoog creëren.

Martijn van Loon, geestelijk verzorger
Martijn van Loon: geestelijk verzorger
Martijn van Loon werkt met mensen met dementieproblemen, onder meer in een -van oorsprong- humanistisch huis in Leeuwarden. Geestelijke verzorging benadert hij vanuit een nabijheid, vaak gericht op beleving. Groepsbijeenkomsten vindt hij een mooie manier om mensen te betrekken bij iets anders dan de dagelijkse gang van zaken. Hij gebruikt daarbij graag kleine rituele momenten, omdat dit vaak goed werkt.
Loek Punt, voorzitter Alzheimer Nederland, afdeling Friesland

Loek Punt: Alzheimer Nederland
Loek Punt, oud directeur verpleeghuis Nieuw Toutenburg, is voorzitter van de afdeling Friesland van Alzheimer Nederland. Samen met zijn bestuursteam ondersteunt hij mensen met dementie die thuis wonen en hun mantelzorgers. Daarnaast stimuleren zij gemeenten om te werken aan een dementievriendelijke samenleving, o.a. door Odensehuizen , Alzheimercafes en trainingen Samen Dementievriendelijk. Zij zijn betrokken bij onderzoek om kwetsbaarheid te voorkomen en daarmee de zorgafhankelijkheid terug te dringen.

Wachtlijst

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Waarom deze tour?

Dementie is een complexe, ingrijpende ziekte, met een grillig verloop. Een goed vangnet is hard nodig, maar instellingen werken langs elkaar heen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers verdwalen vaak in zorgland. Zij worstelen in hun thuissituatie. De omgeving haakt vroeg of laat af, waardoor zij in een sociaal isolement geraken. Dit verslechtert de situatie van de zieke en de draagkracht van de mantelzorger.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief stijgt naar ruim een half miljoen (!) in 2040. Er is dringend een kentering nodig in hoe wij kijken naar en omgaan met de mens met dementie.

Met deze tour willen we niet alleen inspireren en een plek creëren waar je kunt delen, maar ook daadwerkelijk de maatschappelijke en culturele verandering in gang zetten, die nodig is om de juiste zorg en steun te bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De serie 'Thuis op Zuid'

Na alle lessen die Adelheid Roosen en Hugo Borst uit de serie In De Leeuwenhoek en In de Leeuwenhoek on Tour hebben geleerd, zetten zij hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. In de vierdelige Human docuserie Thuis op Zuid onderzoeken ze hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis blijven wonen. In deze serie proberen Hugo en Adelheid het deze mensen, alsook hun hulptroepen, waar ze kunnen wat makkelijker en aangenamer te maken.

‘Thuis op Zuid’, 4 afleveringen.
Terugkijken? Dat kan hier.

Human serietrailer 'Thuis op Zuid' Bron: www.youtube.com

Thuis op Zuid On Tour is een samenwerking tussen Human en het Humanistisch Verbond. Met dank aan Alzheimer Nederland en De Familie Film & TV.

Omroep Human maakte de televisieserie, zond deze uit en draagt tijdens de tour middels fragmenten de dilemma’s aan waarover gesproken wordt. Het Humanistisch Verbond ontwikkelt en organiseert de tour om inspiratie en gesprekken te kunnen faciliteren. Beide organisaties willen met de tour een maatschappelijke en culturele verandering in gang zetten.