diversity

Het Humanistisch Verbond hanteert niet voor niets de slogan ‘Zelf denken, samen leven’.  Maar hoe ziet dat goed samen leven er dan bij voorkeur uit? We kunnen ons voorstellen dat mensen zich vrij voelen, ook binnen de verbondenheid die ze ervaren in hun vereniging of met de buren. Helaas kan een vriendschap ook knellen. Of missen mensen juist medemenselijk contact. Niets menselijks is ons vreemd, de behoefte contact aan te halen, maar ook om afstand te nemen. Hoe verantwoordelijk voel jij je voor een ander? Hoe ver ga je in elkaar helpen? Kun je bij jezelf blijven, wanneer dat jouw behoefte is? Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Op deze avond gaan we bovenstaand thema met elkaar bespreken en uitdiepen. Natuurlijk is er ruimte voor de goede ervaringen én, als die zich aandienen, de moeilijke kanten van samen leven. De manier waarop we met elkaar omgaan en de keuzes die we maken in onze snel en voortdurend veranderende samenleving, verloopt die wel naar onze wens? Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, kan ieder mogelijk persoonlijke handvatten ontdekken om bij wijze van spreken morgen toe te passen.

We raadplegen Fernando Savatar, een Spaanse filosoof. Een aantal mooie gedachten van Savatar over ‘Goed samenleven’ zullen ter inspiratie in een korte inleiding de revue passeren.
De begeleiders van deze bijeenkomst – René en John – hebben ook niet alle wijsheid in pacht ten aanzien van goed samenleven, maar hebben wel de drive en inspiratie om je te laten stilstaan bij de rol die ieder hierin zou kunnen nemen of al neemt. Zij kijken ernaar uit je te begroeten.

Inloop: vanaf 19.15 uur.

Kosten: deelname is gratis.

Aantal deelnemers: maximaal 25.

Aanmelden: [email protected].