Een suïcidecrisis is een extreme vorm van levenscrisis waarin mensen trachten een oplossing te vinden voor problemen die existentiële invloed op hun leven hebben. Wanneer oude perspectieven en oplossingen geen uitweg meer bieden voor de problemen en deze tevens de hoogste prioriteit hebben is er sprake van een suïcidecrisis. Suïcidale mensen voelen de strop steeds strakker om de nek als het ze niet lukt om de vicieuze cirkel te doorbreken. Het gevoel van machteloosheid maakt dat het oplossen van het probleem steeds dringender en belangrijker wordt.

 

Michael Scherer-Rath wil in deze lezing inzicht geven in de suïcidecrisis vanuit een handelingstheoretisch perspectief. Hoe interpreteert iemand in een levenscrisis de situatie en welke handelingen vloeien daaruit voort? Is het omgaan met een levenscrisis een interpretatiecrisis van de menselijke identiteit?

 

Michael Scherer-Rath is Universitair hoofddocent en supervisor (LVSC) empirische en praktische religiewetenschap aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen