2020-03-05 Five steps Socrates

Voorbeelden van betekenisvolle vragen zijn: Wat is vrijheid? Wat is rechtvaardigheid? Wat is vriendschap? Wanneer ben ik verantwoordelijk voor een situatie? Hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid? Wanneer mag ik mij met iemand bemoeien?

De vraag, die deelnemers gezamenlijk bepalen,  staat gedurende het hele gesprek centraal. Anderen overtuigen van een mening is niet aan de orde. De deelnemers stellen vragen, luisteren nauwkeurig en denken gezamenlijk na.

De filosoof Socrates (469-399 v.Chr.) daagde de inwoners van Athene uit om afscheid te nemen van hun oude ideeën en op zoek te gaan naar wat waar en echt is. Hij bedreef ‘geestelijke verloskunde’ om anderen aan het denken te zetten en uit hun vooroordelen te bevrijden. Daarmee zette hij mensen aan tot zelf denken, in plaats van op de mening van anderen af te gaan.

De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken, doordat deelnemers hun oordelen uitstellen en goed naar elkaar luisteren. Gesprekken blijven concreet. Dat leidt tot betere uitwisseling van informatie, beter begrip van elkaars perspectief, beter contact en beter denken. Hoe actueel is het, in deze tijd van loslaten en open staan voor verandering?

Voor wie?
De gesprekken zijn bedoeld voor iedereen die houdt van een goed gesprek en aan den lijve wil ondervinden, waar een rationeel onderzoek toe kan leiden. Voorkennis is niet nodig. Gespreksleider Joss van Bakkum legt het socratisch gesprek kort en bondig uit in vijf stappen, die deelnemers aan de cursus vervolgens direct met elkaar zullen oefenen.

Meer informatie en aanmelding, vóór 4 maart: [email protected].

De bijeenkomsten worden gehouden van 5 maart t.m. 9 april. Er kunnen aan de gesprekken maximaal 8 personen deelnemen. Het is aan te bevelen om aan alle 6 de bijeenkomsten deel te nemen, vanwege een doorlopend onderzoek naar de uitgangsvraag.

Kosten: HV-leden €20,00; niet-leden €30,00 (incl. koffie/thee).