Belgische meesters biedt een overzicht van de Belgische klassiek moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme. De tentoonstelling is samengesteld uit hoogtepunten van het Brusselse Museum van Elsene. De kunstwerken zijn een weerspiegeling van de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. Daarbij wisselen internationale invloeden en lokale karakteristieken elkaar af, evenals een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. Onze zuiderburen leggen daarbij een onmiskenbaar plezier aan de dag voor het bizarre en de vervreemding.
(mogelijk worden de rondleidingen om 10 uur(i.p.v.11 uur) en om 10.15 uur (i.p.v. 13 uur) gegeven, u krijgt hiervan dan bericht, maar kunt wel aanmelden)
Aanmelden: hv.gooi[email protected] of 06-10832198 met vermelding van tijdsperiode
Betaling: € 7/ € 10 storten op bankrekening nl 31 trio 0198 3781 57
t.n.v. Humanistisch Verbond ’t Gooi, Naarden, vermelding van ‘Singer’

Paul Delvaux