Het seizoen opent met een lezing over een vraag die aan het einde van de middag wellicht niet eenduidig beantwoord is. Matthijs Schouten zei er vooraf het volgende over:

Vanaf ongeveer 1970 werden we ons bewust van de menselijke invloed op de natuur. Dit werd toen een thema van onderzoek. Milieufilosofen introduceerden het begrip grondhouding. Daarin ligt besloten hoe we onszelf zien in relatie tot de natuur. Moeten/Mogen we over de natuur heersen? Zijn we er eigenaar van? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en tussen culturen en religies. De lezing gaat in op diverse grondhoudingen en onderzoekt de relatie met de dagelijkse praktijk.

Matthijs Schouten is hoogleraar bij de universiteit Wageningen en ecoloog en milieufilosoof bij Staatsbosbeheer. Na de lezing is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Toegang: gratis
Aanmelden vóór 29 augustus via [email protected] of 026-333 24 49.