FEESTELIJKE SEIZOENSAFSLUITING: Astrids Ottens Speelt “De vloer op”, rond het thema TROTS.

Zoals haast een beetje traditie is geworden, luiden we de zomervakantie in met een interactieve middag. Niet dat u zwaar aan het werk moet, maar u hebt invloed op het verloop van de activiteit.

Wat gaan we doen? We gaan vier verschillende situaties verzinnen rond het thema Trots, die door Astrid Ottens zullen worden uitgespeeld.

Actrice Astrid Ottes geeft met de voorstelling ‘ Astrid Speelt’, haar eigen invulling aan het populaire improvisatieprogramma ‘ De Vloer Op’ dat wordt uitgezonden door Human.

Het publiek wordt gevraagd een situatie te schetsen welke Astrid zonder voorbereiding zal uitspelen, wat kan leiden tot ontroerende of grappige scènes.

Astrid speelde in diverse grote en kleine theaterproducties in het Noorden o.a bij Noordelijk Theater De Voorziening/NNT en de PeerGroup.

U krijgt handvatten en voorbeelden om per groep een situatie te verzinnen.

HET THEMA  TROTS

Vaak heeft Trots een negatieve connotatie: verwaand, hoogmoedig. Maar trots heeft ook te maken met zelfrespect, zelfvertrouwen, eigenheid, waardigheid. Misschien is de grens tussen beide vormen dun en ontaardt het ene nogal eens in het andere.

We gaan het uitzoeken. Door situaties te verzinnen die door een kleine verschuiving veranderingen in gang kunnen zetten met grote (emotionele) gevolgen.

Wij introduceren de dilemma’s en Astrid speelt een mogelijk verloop van de situatie. En daar kunnen wij op reageren en wellicht worden we zo wijzer m.b.t. dit thema.

Enigszins vrij uit het landelijk HV-meerjarenbeleidsplan 2017-2021: Vrij en menswaardig:

We geven iedereen de kans om eigenheid, trots en zelfrespect te ontwikkelen. Verlangens die we delen en die cruciaal zijn voor ons gevoel van betekenis. Dat houdt ook in dat we het elkaar gunnen om anders te zijn en elkaar toch kunnen, willen en durven tegenkomen.

Wij kiezen voor menselijke waardigheid als richting en positionering. Dit doen we door ieder mens serieus te nemen. Ook de gevoelens van angst, onzekerheid of boosheid. We nemen elkaars waardigheid serieus. Dat betekent dat we opkomen voor elkaar, maar elkaar ook aanspreken.

We kijken met zorg naar elkaar om, niet omdat we elkaar zielig vinden, maar omdat we elkaars kwetsbaarheid herkennen en elkaars kansen zien. Bij onenigheid en tegenstellingen vinden we het de moeite waard om in discussie te gaan.

We kunnen trots zijn op onze idealen en principes. We kunnen ze beschermen door ze trots te verspreiden. En als we dat doen mogen we daar trots op zijn. Trots in zijn positieve betekenis.

VAN 13.30 UUR (inloop 13.00) TOT 16.00 UUR  en daarna is er gelegenheid tot napraten.