“de Nieuwe vrouw” vertelt het verhaal van veranderende maatschappelijke posities van vrouwen, gereflecteerd in de nederlandse kunst van de 20e eeuw. In de schijnwerpers staan vrouwen die de barricade opgaan, nieuwe werkvelden betreden, meesterwerken scheppen, collecties aanleggen.

De tentoonstelling stelt vragen over de macht om te kijken en bekeken te worden, in een tijd waarin vrouwen verandering opeisen van wetgeving en moraal. Centraal staat de beeldvorming van de vrouw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende emancipatie.

Er wordt werk getoond van Charley Toorop, Marlene Dumas, Jan Sluijters, Iris Kensmil Isaac Israels, Rineke Djjkstra en anderen.

De rondleiding wordt verzorgd door Else Rosenboom

aanmelden met vermelding van datum en tijd:

[email protected]  of 06-10832198

Bijdrage van €7 of €10 storten op NL31TRIO 01983781 57 t.n.v Humanistisch verbond ’tGooi,Vecht,Almere met vermelding ‘Singer’ en datum en tijd.

De Nieuwe Vrouw1