bdmuseum
Beeld door: Belasting & Douane Museum

Het museum bestaat al 80 jaar. De directeur van het belastingkantoor aan de Boompjes bouwde een eerste collectie op. Het gebouw werd in de oorlog verwoest en nu toont het gebouw aan de Parklaan de geschiedenis van de belastingen en de douane in Nederland. We krijgen een rondleiding door de vaste collectie. Wie dat wil kan daarna de tijdelijke tentoonstelling bezoeken, die o.a. bestaat uit topstukken die in bruikleen zijn uit museum Boijmans.