Heeft het humanisme vanaf de Verlichting tot nu toe wezenlijk bijgedragen aan ontwikkeling van het moreel besef van de mens, en waarin manifesteert zich dat in de praktijk van alledag. Zijn we er feitelijk veel mee opgeschoten?

Er wordt een inleiding gegeven en daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Kom meepraten!

Aanmelden is niet nodig.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Locatie: Groen van Prinstererweg 107, te Dordrecht