Als het Orakel van Delphi om advies gevraagd werd luidde het antwoord: “Ken U zelve. Het antwoord van het Orakel blijkt eeuwigheidswaarde te hebben en geldt bij allerlei conflicten die mensen met elkaar hebben.

Mensen zijn immers sociale wezens en kunnen niet goed overleven zonder andere mensen. We zullen altijd een zekere mate van angst voelen om buiten de groep te vallen. Dit vindt meestal zijn oorsprong in de manier hoe iemand zich verhoudt tot de ander(en). Ieder mens is in zekere zin “geprogrammeerd” om zich te handhaven en te manifesteren in de wereld en de relaties met de anderen.

Zo’n programma dat zich bij iemand heeft ontwikkeld, bepaalt hoe iemand meer of minder succesvol met de dingen omgaat en sociaal reageert. Koesterende, maar ook bedreigende en traumatisch ervaringen beïnvloeden de ontwikkeling van ons karakter en daarmee de manier hoe iemand zich probeert te handhaven in bedreigende situaties.

In de basis is dit terug te voeren op “sociale angst”, die relaties met anderen kunnen dwarszitten en bij herhaling tot een zelfde soort problemen / conflicten leiden en de mogelijkheid op het kunnen “reduceren van deze angst”. Steeds weer blijkt hier een voor de persoon kenmerkende dynamiek aan ten grondslag te liggen.

De vragen die opborrelen zijn “Kennen we ons zelve?”; Waarom is het best moeilijk, jezelf onder ogen te zien? Welke ervaring hiermee kunnen we delen? Wat helpt ons in onze omgang met anderen?

Toegang is gratis