Ali Steegstra, gepokt en gemazeld in het onderwijs en nog steeds vol idealen.

We zien in onze maatschappij een toename van verschillen op allerlei terreinen tussen groepen mensen. Arm en rijk. Stad en platteland. Gelovigen en ongelovigen. Politiek en burgers. Politiek en belangengroepen.

We merken dat standpunten verharden. Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft deze ontwikkeling in zijn boek een ‘Veenbrand’ genoemd.

De volgende vragen komen naar boven. – Herkennen wij de, al of niet smeulende, sociale onrust en de terreinen waar die zich afspelen? – Waar zie of voel je voor jezelf een tweedeling? – Zijn er oorzaken aan te wijzen? – Wat doet het ons zelf? – Is er iets aan te doen?