Wij openen het seizoen met een lezing van Maarten van Buren over de filosofische maximes van François de La Rochefoucauld (1613-1680) en hoe hij tot het schrijven daarvan is gekomen. Aan de bijeenkomst is een wedstrijd gekoppeld, waarvoor u al vóór de bijeenkomst maximen schrijft en inlevert.

Een maxime is een zeer bondig geformuleerde waarheid over menselijk gedrag die (in het geval van La Rochefoucauld) een kritische inslag heeft, bijvoorbeeld: ‘Achterdocht rechtvaardigt bedrog’ en ‘Liefde moet net als vuur voortdurend worden aangewakkerd. Ze dooft uit als ze niet langer in hoop of vrees verkeert’. Na een inleiding over maximes beoordeelt Maarten de vóór de bijeenkomst ingeleverde exemplaren van deelnemers.

‘Recept’ voor het schrijven van uw eigen maxime:

  1. Kies een universeel probleem, bij voorkeur uit de sfeer van het menselijk handelen: liefde, dood, vriendschap, goede manieren.
  2. Noteer uw persoonlijke observatie.
  3. Schrap tachtig procent van wat u hebt opgeschreven.
  4. Monteer de overblijvende drie zinnen zodanig dat ze de lezer treffen door hun juistheid en hem confronteren met een raadsel.

Stuur de maxime(s) die u gemaakt heeft uiterlijk 18 september naar Nico Lippe ([email protected]). Een jury kiest uit de inzendingen de twee meest geslaagde maximen. De twee winnaars ontvangen op 20 september een exemplaar van de vertaling van de Maximen van La Rochefoucauld.

Prijs: leden € 7,50 | niet-leden € 10,-

Buuren-Maarten-van

Maarten van Buuren was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, schrijft boeken over filosofie en geeft lezingen.