Agenda Utrecht

Open gespreks-middag over klimaat-probleem

23 jan

Open gespreks-middag over klimaat-probleem

  Wat vind je van de klimaat- en habitat- verslechtering van de wereld? We denken in de eerste plaats aan Broeikas-effecten. Wat voor problemen geven die, hoe dreigend ervaren we deze, en wat doen we er zelf in de praktijk aan?

(20190106 Leo H.:) Klimaatbeheersing of niet-beheersing ? Bron: en.wikipedia.org/wiki/Global_warming .
. De temperatuur van het aardoppervlak is 1 graad gestegen sinds 1930 , en de stijging gaat steeds sneller , dit is duidelijk ge-correleerd met het toenemende energie-verbruik door de mens . Met name door het gebruik van fossiele brandstoffen en het daarmee gepaard gaande broeikas-effect wordt het aardoppervlak warmer. Toename van methaan in de lucht speelt ook een rol, bijdrage wordt op 10-20% geschat. Ook de emissie van roet e.d. leidt door absorptie van zonlicht tot temperatuurstijging, bijdrage wordt op 10-20% geschat. Daarnaast zijn er veel feedback-effecten, zowel positief als negatief, die we nog niet goed kennen.
. Gevolgen zijn het smelten van de ijskappen, en de uitzetting van het zeewater. Ook verzakt in sommige gebieden waaronder Nederland de bodem oa door de gaswinning. Daardoor kan het zeewater in de komende 100 jaar wel 5 meter stijgen.
. Dit kan weer leiden tot grote investeringen in dijkenbouw, of/en mogelijk grote volks-migraties bijvoorbeeld in BanglaDesh.
. Mogelijk is de temperatuur over 100 jaar wel met 5 graden gestegen . Dit zal ook leiden o.a. tot groter worden van woestijnen, en het zal het leven in tropische gebieden moeilijker maken, en het gebruik van air-conditioning doen toenemen. En veel plant- en dier-soorten zullen uitsterven.
. Nu ja, ik verwacht niet dat de mens hierdoor zal uitsterven, dat kan een schrale troost zijn.
. We zouden de problemen kunnen pareren door veel minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken . Maar ja hoe doe je dat, de mens denkt bijna altijd eerst aan zijn eigen toekomst en van zijn naasten en dan pas aan.de toekomst van de samenleving als geheel . Er zijn ook potentaten die het niets kan schelen en grootschalig bossen laten kappen etc. .
. Het beste zijn wereldwijde afspraken, maar die komen maar heel langzaam van de grond. Ook eventuele wereldwijde projecten zoals uitstrooien van koolzuur-absorberende mineralen? ?
. Wat kunnen we zelf doen? Ik denk aan: 1. bezuinigen op energiegebruik, 2. minder vliegreizen, 3. afval scheiden, 4. plantaardig eten, 5. minder nieuwe kleding en papier kopen, en als we geld hebben, 6. je huis isoleren, 7. zonnepanelen laten aanleggen op het dak van je huis of op een ander dak, en 8. beleggen in fondsen voor duurzame energie-opwekking.
. Maar ja, als maar 10% van de mensen dit doet, dan zet het maar weinig zoden aan de dijk. Enfin, we geven dan wel het goede voorbeeld .


. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.

. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt, voor mensen die tijd, geld en zin hebben.

Noot. Korte verslagen van vorige bijeenkomsten van de open gespreks-middagen kan je vinden bij de betreffende bijeenkomst in het Agenda Archief