kabels die verbinden in een open lucht

Naast het HUMA-café dat door de afdeling wordt georganiseerd, komen elke tweede zondagmiddag van de maand een aantal leden bij elkaar in een open café. Deelnemers ontmoeten elkaar en gaan in gesprek, wisselen ervaringen uit en onderzoeken elkaars meningen. Van daaruit kan er van alles ontstaan: samen eten, wandelen, naar de film, naar toneel, wat dan ook.

De locatie wordt van tevoren bekend gemaakt. Bijvoorbeeld in het najaar in de biljartkamer bij Pension Homeland achter het Scheepvaartmuseum, ’s zomers op het terras van het Tropenmuseum. Als live ontmoeten niet lukt, worden de gesprekken een enkele keer via zoom gehouden.

Er is een kerngroep van zo’n 8 deelnemers die regelmatig komen. Nieuwe deelnemers voor deze open, informele discussiebijeenkomsten zijn van harte welkom!

Entree is gratis, drankjes ed betaal je zelf.

Wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar Jacqueline Gerretsen (klik hier)

Datum en tijd zondag 12 december, 15:00 uur – 17:00 uur

Wat gaan we doen en waar Als het kan, gaan we eten bij een locatie vlakbij het Scheepvaart Museum

Organisator Deze bijeenkomst wordt – buiten de afdeling om – georganiseerd door Jacqueline Gerretsen en Charles Schrijver, beide lid van het Humanistisch Verbond in Amsterdam.

Prijs Entree is gratis, drankjes – en eventueel eten – betaal je zelf.

Aanmelden Mensen wordt verzocht zich vooraf aan te melden i.v.m. de te reserveren ruimte. Stuur een e-mail naar Jacqueline Gerretsen (klik hier) en vermeld daarin dat je graag wilt meedoen aan het Open Café op zondag 12 december. Let op: je aanmelding is pas compleet als Jacqueline je een bevestiging heeft gestuurd met de locatie.