humanitas-akropolis

Het gekozen thema voor de eerste bijeenkomst is `Rituelen binnen het Humanisme’. Regelmatig horen we van leden dat zij binnen het Humanisme (voorgeschreven) rituelen bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals geboorte, dood en huwelijk missen.

Na een inleiding willen we ervaringen gaan uitwisselen in het zoeken en vinden van een verdiepingslaag bij de ervaring van levensbepalende momenten.

Naast de vraag wat rituelen zijn, wat ze kunnen betekenen voor humanisten en hoe we zelf invulling kunnen geven aan nieuwe rituelen is de ontmoetingsavond ook een mooie manier om ook elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Om een beetje rekening te kunnen houden met de hoeveelheid aanwezigen, is aanmelden gewenst. Dit kan via [email protected]

We ontmoeten je graag ?