Helaas mogen we nog niet bij elkaar komen, dus moet het nog digitaal. U hoeft u alleen aan te melden door uw mailadres aan mij door te geven. Als u thuis beschikt over tablet, telefoon of vaste computer kunt u zondagmiddag 17 januari van 15:00 u. -17:00 u. mede invulling geven aan een inspirerende start van onze afdeling in het nieuwe jaar.

Meld u zo snel mogelijk aan bij Henkvanderzij[email protected], uiterlijk 15 januari, want er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen aan deze livestream.
De mensen die zich hebben aangemeld, zullen kort voor de lezing een mailtje krijgen met een link en een korte uitleg hoe te handelen.

Korte inleiding op de lezing van 17 januari:

Volgens de kiescommissie van de Verenigde Staten had Biden de presidentsverkiezingen van 2020 met ruime marge gewonnen. De zittende president Trump geloofde daar echter niets van, sprak van grootscheepse fraude en gestolen verkiezingen, en riep zijn aanhangers op het recht in eigen hand te nemen. Daarop bestormde op 6 januari 2021 een woedende meute het Capitool in Washington. Ze droegen spandoeken mee met teksten als “Stop the steal”, “Joe Biden is a pedophile” en “Jesus saves”.
Wat je ook van deze bestorming vindt, kennelijk zijn er miljoenen Amerikanen die geloven in een groot complot van links, elitair Amerika.
Wat is er mis met deze complotdenkers? Waarom zien zij niet wat de rest van de wereld wel ziet? Hoe kunnen ze zo blind zijn voor de waarheid? Aan de andere kant, is het niet zo dat alle waarheid relatief is? Dus met wat voor recht zeggen we dan dat de Capitool-bestormers het bij het verkeerde eind hadden? Heeft niet iedereen recht op een eigen perspectief? Mogen wij, niet-complotdenkers, ons perspectief dan zomaar opdringen aan de bestormers?
Filosofen zoeken al eeuwenlang een antwoord op dit soort vragen. In deze lezing zal ik enkele, wat mij betreft de sterkste, antwoorden bespreken, en laten zien wat daarvan de consequenties zijn.

Hartelijke groet,

Ronald Hünneman