Na het welkomstwoord geeft Dirk Metselaar een lezing met lichtbeelden over Simon Tyssot de Patot (1655 -1738), een Deventer professor en één van de eerste grondleggers van de Vrijdenkerij.
Rond 1714 schreef hij onder pseudoniem in het Frans een fantasievol reisverhaal “Reizen en avonturen van Jaques Massé” dat vele tijdgenoten schokte vanwege zijn spinozistische inhoud.
Dirk Metselaar is verbonden aan Humanitas Deventer en is voorzitter van de HV-afdeling Deventer.
Na de lunch is er een muzikaal intermezzo door de zanger Arthur Adam die zichzelf op gitaar begeleidt. Hij maakt muziek uit diepe persoonlijke behoefte/drang.
Hij fluistert, neuriet, roept, verbaast en heeft zijn eigen muzikale universum.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat wij een goede samenleving vinden in relatie tot de vrijheid van meningsuiting.
Dirk Metselaar geeft eerst een korte inleiding over de vrijheid van meningsuiting en hoe mensen in bepaalde subgroepen, enkel denkend vanuit een minderheidspositie, zich opstellend als slachtoffer, anderen die niet tot hun groep behoren het recht op vrije meningsuiting ontnemen.
Wat voor gevolgen heeft zo’n instelling voor onze samenleving?
Is het niet beter met een open blik samen op te trekken?

PROGRAMMA
10.30 uur Binnenkomst en tijd om elkaar te begroeten
11.00 uur Welkomstwoord
11.15 uur Lezing door Dirk Metselaar over Simon Tyssot de Patot
12.30 uur Lunch
14.00 uur Muzikaal intermezzo door Arthur Adam (Gitaar en zang)
14.45 uur Inleiding door Dirk Metselaar over de vrijheid van meningsuiting.
15.00 uur Korte pauze met koffie of thee en gevolgd door discussie.
16.00 uur Sluiting

KOSTEN: € 13,00 voor leden van de HV-afdeling Midden- en Zuid-Twente en € 16,00 voor introducees. Dit is de bijdrage in de kosten voor de lunch (ook vegetarisch) en de koffie en thee ’s morgens en ’s middags. De overige drankjes zijn voor eigen rekening.

OPGAVE: door het verschuldigde bedrag vóór 12 januari 2020 over te maken naar bankrekening nummer NL 47 TRIO 0198 3756 38 t.n.v. HV M Z T en o.v.v. Nieuwjaarsbijeenkomst en naam/namen deelnemer(s).

Voor vragen kunt u contact opnemen met : Margriet Meijling, [email protected] tel. (053) 538 34 85
Indien u met iemand anders wilt (mee-) rijden en/of als u vegetariër bent, dan kunt u dit met Margriet overleggen.