Agenda Midden- en Zuid-Twente

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

13 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Het thema voor deze nieuwjaarsbijeenkomst is:

‘Duurzaamheid en Humanisme’

Omdat het ons vorig jaar uitstekend is bevallen, komen we weer bijeen in de gezellige sfeer van restaurant Florilympha waar we voor u een bijzonder programma hebben samengesteld, met twee lezingen, een lunch en een muzikaal intermezzo in de vorm van een klankbeeld.

We beginnen met een inleiding door René ten Bos. De lezing zal gaan over ‘het Antropoceen’. Dit is de in de wetenschap steeds courantere naam van het tijdperk waarin de mens als eerste soort invloed uitoefent op het klimaat, op de oceanen en op de aarde zelf. 'Antropoceen' is over het algemeen een alarmerend of apocalyptisch concept. De invloed van de mens op de aarde lijkt immers verre van positief. René ten Bos constateert in zijn boek ‘Dwalen in het Antropoceen’ een grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwestie als klimaatverandering. Een term als 'Antropoceen' lijkt ons meer grip te geven op de problematiek, maar dat is slechts schijn. Het alarmisme en het apocalyptische denken die tot uitdrukking komen in dit begrip helpen niet om meer richting te vinden. In ‘Dwalen in het Antropoceen’ leert René ten Bos ons te dwalen in de vreemde zone tussen mens en natuur.

René ten Bos (1959) is hoogleraar filosofie van de management-wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands. Van zijn hand verschenen bij uitgeverij Boom onder meer Volk in de grot (2018), Dwalen in het antropoceen (2017), genomineerd voor de Socratesbeker (2018), Water (2014, genomineerd voor de eci-literatuurprijs) en Bureaucratie is een inktvis (2015). Met dit laatste boek won Ten Bos de Socratesbeker 2016.

Na de lunch vertoont Sjoerd Kuipers zijn klankbeeld over het Zomer- en Winter-paleis van de Romanovs in St-Petersburg. Het Zomerpaleis is de Peterhof en ligt aan de Finse Golf en in het Winterpaleis is thans de Hermitage gevestigd. De muziek is uit Romeo & Juliet van Prokofiev.

’s-Middags geeft Christa Compas een lezing over  ‘Duurzaamheid en Humanisme’. Christa Compas is sinds 1 januari 2016 directeur van het Humanistisch Verbond envolgde Ineke de Vries na een succesvolle periode van meer dan 10 jaar op. Zij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een MBA aan de Rotterdam School of Management en had vele functies in het maatschappelijk veld.

Humanisme en duurzaamheid

Er is geen leven na de dood,  zeggen humanisten. Maar natuurlijk is er wel leven na de dood. Het is alleen niet meer JOUW leven. Dit feit alleen al maakt dat duurzame ontwikkeling een vanzelfsprekende waarde voor humanisten is. Marc Davidson, Socrates -hoogleraar, beschrijft dat in de humanistische canon als volgt: " Vanuit eerbied voor al het leven gaat het welzijn van mensen elders en later de humanist evenzeer aan het hart als dat van mensen hier en nu. Anderzijds vraagt een duurzame ontwikkeling een verbreding van het blikveld. Ten eerste verdient niet alleen de mens morele consideratie, maar ook andere dieren en wellicht zelfs elk niet-menselijk organisme. Ten tweede gaat het bij toekomstige generaties niet alleen om eerbied jegens hen, maar ook om het besef dat alle generaties tezamen projecten en praktijken voortzetten waarvan de waarde het individuele leven overstijgt. Wat de mens tot mens maakt, is immers niet alleen dat hij een scheppend wezen is dat vanuit zichzelf waarde geeft, maar ook - en misschien vooral - dat hij voortbouwt en op de schouders staat van vorige generaties.

PROGRAMMA

10.30 uur        Binnenkomst en tijd om elkaar te begroeten

11.00 uur        Welkomstwoord door de voorzitter Leo Damen

11.15 uur        Lezing door René ten Bos

12.30 uur        Lunch

14.00 uur        Klankbeeld over De Hermitage en de Peterhof

14.30 uur        Lezing door Christa Compas

15.30 uur        Pauze met koffie of thee

16.00 uur        Sluiting

 

KOSTEN:       € 12,00/p.p. voor de koffie/thee ’s morgens en ’s middags en de lunch (ook vegetarisch). De overige drankjes zijn voor eigen rekening. Betaling bij binnenkomst aan de penningmeester.

OPGAVE:       vóór 7 januari 2019 bij Margriet Meijling, tel. (053) 538 34 85 of margriet@margrietmeijling.nl