nieuwlid

Diegenen die in dat half jaar lid zijn geworden van het Humanissch Verbond, of naar onze afdeling zijn verhuisd ontvangen hiervoor een uitnodiging via de mail. Dit jaar zijn de bijeenkomsten gepland op zondagmiddag 2 april en op donderdagavond 5 oktober.
Met dit bericht willen wij de nieuwe leden aent maken op de bijeenkomst op 2 april 2023. Deze wordt gehouden in het Humanissch Centrum in Groningen, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we kort in op het begrip humanisme. Er zullen enkele bestuursleden en contactpersonen van acviteitengroepen aanwezig zijn, zodat u een beeld krijgt van wat u van onze afdeling kunt verwachten.
Maar we hopen ook te horen welke verwachngen er onder de nieuwe leden leven. Ervaringen en nieuwe ideeën zijn zeer welkom.