Van den Born zal daarbij ingaan op zijn rol als perceel-coördinator bij een extensief biologisch melkveehouderij in Hasselt. Een bedrijf met circa 85 hectare grond en 85 ‘dubbeldoel’ koeien. De gronden liggen zowel binnendijks als buitendijks. Daarnaast zal hij vertellen over actuele ontwikkelingen rond de landbouw en daarbij ingaan op stikstof en klimaat.

Van den Born is door zijn achtergrond de ideale spreker om deze link te leggen: als coördinator is hij sinds een jaar vrijwilliger bij de coöperatie Land van Ons en daarnaast werkt hij als senior beleidsonderzoeker landgebruik en klimaat bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij is dus in zijn vrije tijd én in zijn professionele omgeving dagelijks bezig met de situatie op het boerenland.

De gangbare landbouw is verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland, aldus Van den Born, maar is wel sterk afhankelijk van grote importstromen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. De intensiteit van de gangbare landbouw heeft sterk bijgedragen aan de productie van voedsel, maar ook aan de verdere achteruitgang van de biodiversiteit en het landschap in het boerenland. In de meer kwetsbare landbouwgebieden heeft dat grote gevolgen gehad.

De groene en biologische boeren zijn in aantal nog klein, maar hebben wel veel potentie; de producten zijn hoogwaardig en tal van ambitieuze boeren staan klaar om in te stappen. Ze worden daarbij ondersteund door nieuwe burgerinitiatieven zoals Land van Ons, maar ook bijvoorbeeld Herenboeren of Aardpeer. Daarbij heb je niks aan polarisatie met gangbare boeren, zegt Van den Born: er zou juist meer kennis en ervaring moeten worden gedeeld met elkaar. De grote betekenis van een gezonde bodem, schoon water en een rijke biodiversiteit in het boerenland wordt nog altijd erg onderschat.

Vanavond gaat het over dit soort nieuwe agrarische wegen in tijden van stikfstofproblematiek. Is er een alternatief voor schaalvergroting? Hoe kunnen meer Nederlanders betrokken worden bij nieuwe vormen van landbouw? Biologisch: een druppel op een gloeiende plaat, of een realistisch toekomstperspectief? Prangende vragen, waar Van den Born over met ons in gesprek zal gaan.

We hopen u te mogen verwelkomen op 23 maart!

Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, Zwolle. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Pauze plm. 21.00, eindtijd 22.00. Toegang 5 euro, (HV-leden 3 euro), contant te voldoen.