Nederland, luis in de Europese pels

Binnen de Europese Unie zijn we nu één van de 27 deelnemende landen en zijn we onze steun en toeverlaat, het Verenigd Koninkrijk kwijtgeraakt. Al vanaf de Middeleeuwen denken Nederlanders groots. Maar zijn we als kleine postzegel in de wereld nu niet slechts de roepende en heffen we niet tevergeefs vaak het vingertje? Wordt onze stem nu nog gehoord en geprezen als voorheen? Of zijn we inmiddels de luis in de pels en delen her en der speldenprikken uit om onze positie nog enigszins te beschermen? Samenwerking kan een goede zaak zijn, maar hoever te gaan in zo’n samenwerking. Geven we hiermee onze gehele identiteit weg of blijft toch nog een belangrijk deel van onze eigenheid behouden?  Hebben we als klein land nog voldoende zeggingskracht en zelfstandigheid om een verbindende gemeenschap te laten groeien of moeten we alles uit de kast halen om ons zelf te blijven?

 

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, zal hierover komen spreken. Hij is niet alleen humanist, maar ook voormalig volksvertegenwoordiger, theatermaker en actief op vele vlakken binnen het maatschappelijk veld. Vanuit humanistisch oogpunt en uit zijn ervaring zal Boris een verassende visie meegeven over hoe zinvol een samenwerking kan zijn maar waarbij wel in het oog moet worden gehouden hoe de humanistische waarden intact blijven.