Over de hele wereld vroegen mensen zich al in een heel ver verleden af hoe alles allemaal is begonnen. Mensen zochten verklaringen.
Symbolische gedachten en denkbeelden, ontsproten aan de verbeelding van mensen, werden in verhalen gegoten. Zo ontstonden de mythen.
De Grieken hebben goden geschapen naar hun eigen evenbeeld: krijgshaftig maar creatief, wijs maar woest, liefhebbend maar jaloers, teder maar bruut, gevoelig maar wraakzuchtig.
De oude Grieken inspireerden onder anderen Shakespeare, Michelangelo, James Joyce en Walt Disney. Mythes kunnen ons ook nu nog inspireren en leiden tot interessante filosofische gesprekken.
Net als in de oudheid zitten ook wij nog steeds met levensvragen.

Lijkt het u wat om deel te nemen aan deze gesprekken?
Graag vernemen wij ook of de maandag of woensdag u het beste uitkomt, of dat dit u niet uitmaakt.
Na aanmelding en betaling delen we u in en ontvangt u bericht van ons.

Maandag: 2 oktober, 30 oktober, 11 december, 15 januari , 26 februari , 8 april van 14-16 uur
óf
Woensdag: 4 oktober, 1 november, 13 december, 17 januari , 28 februari , 10 April 14-16 uur
Prijs: € 50 (leden), € 70 (niet-leden)

Aanmelden: [email protected] of 06-10832198
Betaling: € 50 (leden)/ € 70 (niet-leden) storten op rekening nl 31 trio 0198 3781 57
t.n.v. HV Gooi Vecht Almere met vermelding van ‘maandag’ of ‘woensdag’