Het onderwerp voor deze avond is Globalisering vs Nationalisme. Wat versta je eronder? En zijn het tegenpolen of kunnen ze ook prima samen gaan? Waar past HV’s slogan ‘Zelf denken, Samen leven’ het beste bij? Vragen zoals deze zullen we met elkaar bespreken!

Heb jij een onderwerp waar je graag een keer over wilt spreken met de deelnemers? Kom naar de bijeenkomst en stel het gerust voor.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft, drankjes en snacks zijn ter plekke niet beschikbaar, maar mag je wel meenemen. We zien uit naar jullie deelname!

Meer informatie via
Mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/HVUtrecht

 


Agenda Moving Minds

1. Welkom

2. Korte terugblik op dialoog van laatste Moving Minds (De elite)

3. Introductie van het onderwerp: Globalisering vs Nationalisme
Marcel Canoy: Een veel gehoorde verklaring voor opmars van de drie p’s (populisme, patriotisme en protectionisme) is dat globalisering is doorgeschoten en niet voldoende burgers profiteren.

4. Vragen voor de dialoog:
a. Wat versta je onder globalisering en nationalisme?
– Wat zijn de kenmerken?
– Zijn het tegenpolen?
– Of kan het ook samen gaan?

b. Waarom nationalisme?
– Wat kan nationalisme (en voorkeur voor Nexit) versterken? Enkel protectionisme?
– Wat kan weerstand oproepen voor nationalisme?
– Beschouw jij jezelf wel/niet als nationalist?
– Is dat goed/fout?

c. Waarom globalisering?
– Is het iets wat ons overkomt of waar we voor kiezen?
– Wat zijn de voordelen?
– Wat zijn de nadelen?

d. Hoe staat het humanisme tegenover nationalisme en globalisering?
– Zijn humanisten nationalist of globalist?
– Bij welke van de twee past HV’s motto ‘zelf denken, samen leven’?

e. Conclusie
– Je kan als humanist (geen) nationalist zijn

5. Selectie van onderwerp voor de volgende Moving Minds

6. Evaluatie en afronding