Mensenrechten, daar is iedereen voor. In de eerste plaats de rechten voor zichzelf, en daaruit volgt via sociale overwegingen dat je dan deze rechten ook aan andere mensen moet geven. Maar ze zijn nooit expliciet geformuleerd voordat deze rechten met voeten getreden werden in de Tweede Wereldoorlog. In 1948 werd de  UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het Engels: Universal Declaration of Human Rights) aangenomen door de VN. Overigens worden de beschreven rechten in veel landen niet nagekomen. Zie verder online.

Ab Blaas geeft een toelichting, met als mogelijke casus de gendergelijkheid. In hoeverre wordt dit gedekt door de UVRM ?

Hieronder wat punten die we zouden kunnen bespreken. Is er een punt bij dat je graag bespreekt? Meld dat dan.

 1. Hoe denk je over UVRM?
 2. Stelling. De UVRM zou niet tot stand gekomen zijn zonder de barbaarsheden in WO2. Ja of nee?
 3. Hoe kan het nakomen van de UVRM bevorderd worden?
 4. Is er een vd 30 artikelen waaraan je meer aandacht wil besteden?
 5. Vind je dat er een UVRM2 moet komen?
 6. In hoeverre zou gendergelijkheid opgenomen moeten worden in een UVRM2 ?
 7. Weet je een ander recht waarvan je vindt dat het opgenomen moet worden in een UVRM2 ?
 8. Vind je dat er een UVRDieren moet komen?
 9. Zo ja, welke artikelen zouden dan zeker moeten voorkomen in zo’n verklaring UVRD?
 10. Vind je dat er een UVRNatuur moet komen?
 11. Zo ja, welke artikelen zouden dan zeker moeten voorkomen in zo’n verklaring UVRN?
 12. Kunnen er humanisten zijn die GEEN aanhanger zijn van een UVRM (UDHR)?

Afronding, evaluatie en nieuwe onderwerpen

Datum 25 november 2022

Tijd 19.30-22.00 uur

Locatie Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, 3511 AS Utrecht Google Maps

Entree gratis entree

Aanmelden Geef je op via het e-mailadres [email protected], dan ontvang je vooraf een mail met informatie over het onderwerp die ter voorbereiding kan worden gelezen. Je mag ook spontaan binnenlopen, meedenken en meepraten.

Over Moving Minds

De Moving Minds treffen elkaar iedere 2de en 4e vrijdag van de maand. Het onderwerp bepalen we steeds tijdens de voorafgaande Moving Minds. Heb je zin om ook een keer kennis te maken? Meld je dan aan en kom gezellig een keer langs! Is er een onderwerp waar je graag een keer over wilt spreken met de deelnemers? Kom naar de bijeenkomst en stel het gerust voor!

Nieuwsbrief Moving Minds
Het is ook mogelijk om op de mailinglijst voor de Moving Minds komen, door een mail te sturen naar ons algemene mailadres: [email protected]. Wanneer je je aanmeldt, ontvang je vooraf een mail met informatie over het onderwerp die ter voorbereiding kan worden gelezen.