Datum: Vrijdag 22 januari 2021

Tijd:      18.30-21.00 uur

Onderwerp: Geloven en Weten

Sinds mensenheugenis zoekt de mens naar verklaringen omtrent het bestaan. De een heeft zich daarbij verzekerd van een heilig geloof in een almacht, terwijl de ander een heilig geloof hecht aan de zekerheden die de wetenschap aanreikt. In deze tijd van ‘alternatieve feiten’, social media bubbels en fabelfuiken worden persoonlijke overtuigingen en standpunten feller dan ooit uitgedragen en aangevallen. Is de menselijke natuur om te willen geloven en om te willen weten aan het veranderen?

Agenda Moving Minds 2020-12-11 Geloven versus Weten