Naast Minisymposium Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied tevens afscheid van Melissa  Dales (humanistisch geestelijk verzorger)

Dagvoorzitter: Marjo van Bergen, geestelijk verzorger/teamleider GVA

Al twee jaar maakt Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied deel uit van het Gronings landschap. Ons team is uitgebreid en werkt verder met wat door de pioniers van het eerste uur neergezet is. Fase 1 maakt plaats voor fase 2: nog zichtbaarder, nog meer verhalen horen en teruggeven, nog meer samenwerken en ondersteunen.

Op dit scharnierpunt in de tijd vertrekt onze gezichtsbepalende pionier Melissa Dales. Tijd om nog één keer samen met Melissa centraal te stellen waar het allemaal om gaat.

 

Programma

14.45
Inloop

15.00
Welkom en inleiding op het programma Pionieren
Melissa Dales vertelt over keuzes, insteek en geleerde lessen in het Gronings gaswinningsgebied Intermezzo: waar ken jij GVA en Melissa van? Groningers aan het woord over GVA

15.30
Gaswinning en samenleving
Wat maakt ‘kop d’r veur’ soms zo moeilijk? Wat is er nodig om het vol te houden? Melissa Dales in een persoonlijk tweegesprek met Susan Top, voorzitter Groninger Gas Beraad, naar aanleiding van het recent verschenen rapport Boudel op Rieg

15.40
Even voorstellen:
wie van GVA kunt u allemaal tegenkomen in het gebied?

16.00
Geestelijke verzorging van meerwaarde in het gaswinningsgebied
Hoe moet (kan) de plaats en functie van GVA zich ontwikkelen in het gaswinningsgebied? Aanwezigen in gesprek met Hanneke Muthert, Universitair Hoofddocent Godsdienstwetenschappen en Geestelijke Verzorging RUG, en Marjo van Bergen, Teamleider en geestelijk verzorger bij GVA Groningen

16.30
Afscheid nemen en de nieuwe levensfase van GVA vieren
Ruimte voor virtuele cadeautjes voor Melissa Dales én voor GVA voor de nu definitief ingezette en cruciale tweede fase. Online borrel. Wie staat er toevallig naast u aan de borreltafeltjes?

17.00
Muzikale afsluiting

 

 

Cadeautjes en gelukwensen

Ook een citaat, een literatuursuggestie, een gedicht, een werkvorm, een aanbieding voor samenwerking, een uitnodiging voor een presentatie, of gewoon een gelukwens of een persoonlijk bedankje aanbieden? Laat het ons weten! We proberen voor iedereen die dat wil ruimte te maken.

Aanmelding: [email protected]

Geef uw naam, mailadres, evt. organisatie aan, en of u online een cadeautje of gelukwens aan wilt bieden. Vooraanmeldingen gelden als inschrijving. Mail ons nog wel even op [email protected]  als u online een cadeautje of gelukwens wilt aanbieden.

Vragen en verdere informatie:

Marjo van Bergen  06 38007859
Alina de Roo           06 51068687
Martijn van Loon   06 42894058

Toelichting:

We zijn op een belangrijk punt in de tijd van geestelijke verzorging van de getroffenen in het aardbevingsgebied Groningen gekomen. We sluiten de eerste pioniersfase af, en gaan op volle kracht vooruit met een versterkt team en veel plannen. Op ditzelfde moment vertrekt Melissa Dales, onze gezichtsbepalende pionier van het eerste uur. Tijd voor een pas op de plaats, om terug te kijken, te vieren en afscheid te nemen.

Dat doen we op vrijdagmiddag 4 december tussen 15 en 17 uur met een online mini-symposium. In het symposium krijgt u zicht op de diepere lagen in de schade die mensen en gemeenschappen oplopen in het gaswinningsgebied in Groningen. Tevens staan we stil bij hoe geestelijk verzorgers daarin al pionierend van meerwaarde zijn. Last but not least nemen we met het symposium ook afscheid van Melissa Dales en kunt u kennismaken met het vernieuwde en uitgebreide team van GVA Groningen.

We hopen u op 4 december te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Marjo van Bergen (Geestelijk Verzorger / Teamleider) en collega’s