kalender

U wordt uitgenodigd om daarover op zondagmiddag 11 december tijdens een lunchbuffet met elkaar in gesprek te gaan.

“Niet iedereen heeft de mogelijkheid om verbinding en warmte te zoeken.”

Daar zullen we tijdens onze ‘gezellige’ bijeenkomst niet aan voorbij gaan.

Wij hebben de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, uitgenodigd als gastspreker. Hij schrijft columns over zaken die hem bezighouden of die hij meemaakt.

Hij zal ons deelgenoot maken van sommige van zijn soms vrolijke, soms ontroerende, soms verdrietige, hoopvolle, verwarmende of wanhopig stemmende belevenissen en sommige van zijn overpeinzingen. De verhalen geven vast en zeker aanleiding tot een levendige dialoog: Wat vinden wij van de situaties? Hebben we, als gewone burgers daarin een verantwoordelijkheid? Kunnen wij, als leden van het Humanistisch Verbond bijdragen aan het verbeteren van situaties en zo ja, hoe?

Wij hopen dat de leden van de voormalige afdeling Emmen – die tot 1 januari 2022 als zelfstandige afdeling bestond – en met wie we sinds begin dit jaar HV Drenthe vormen, zich door onze gastspreker, Eric van Oosterhout, extra uitgenodigd en welkom voelen in de nieuwe afdeling.

We sluiten om 16.30 uur af met een glaasje en een toast op een goed nieuw jaar, voor ieder individueel en op onze mogelijkheid (en verantwoordelijkheid) tot een bijdrage aan maatschappelijk welzijn.

Eric van Ooosterhout
burgemeester van Emmen en columnist

Midwinterontmoeting

Datum en tijd 11 december 2022, 13.30 uur (inloop 13.00 uur) tot 16.30 uur

Locatie Restaurant-Zalen Van Veen, Witterhaar 14, 9405 VK Assen.

Prijs € 10,- (incl. lunchbuffet, koffie/thee en drankje

Introducés/introducees zijn van harte welkom (€15,—)    

Opgeven voor 6 december 2022 bij: [email protected]

Betalen Bij voorkeur vooraf betalen op rek.nr NL07TRIO0198432909 t.n.v. HV Drenthe o.v.v. Midwinter

of met gepast geld aan de zaal.