Natuurfoto Linge
Beeld door: Ton van Bruggen

Mensen gebruiken waardeoordelen over zaken die de mensensoort betreffen ook voor de natuur bijvoorbeeld: nuttig/niet nuttig, mooi/lelijk, gevaarlijk/ongevaarlijk. Maar kijk eens met andere ogen naar de natuur: de waardeoordelen blijken slecht toepasbaar en zijn voor haast
elke soort anders. Dat laat Atze Oskamp in deze lezing zien aan de hand van voorbeelden in de natuur om ons heen.

Prijs: leden € 7,50 | niet-leden € 10,-
Aanmelden via [email protected] of 026-333 24 49

Voorafgaand aan de lezing vindt er om 19:30 uur een korte algemene ledenvergadering plaats met daarin een terugblik op het afgelopen jaar en de bespreking van de jaarstukken.

Atze Oskamp was biologieleraar. Nu is hij vrijwilliger bij het IVN en geeft cursussen en lezingen.

Atze Oskamp
Beeld door: Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap Apeldoorn