Agenda Midden- en Zuid-Twente

 ‘Mentaal Vermogen - Investeren in geluk’

20 feb

‘Mentaal Vermogen - Investeren in geluk’

Tot het begin van deze eeuw was de psychologie een wetenschappelijk domein dat voor een groot deel dicht aan lag tegen het medische model. Zo richtte de psychologie zich vooral op het bestuderen van de condities waaronder psychische stoornissen zich ontwikkelen en hoe die voorkomen en genezen kunnen worden. Voor de aanpak van de meeste psychische stoornissen zijn nu beproefde richtlijnen en protocollen beschikbaar.

In 2008 kwam van Jan Walburg het boek ‘Mentaal Vermogen - Investeren in geluk’ uit. Dit zorgde in de wereld van de gezondheidszorg voor heel wat opschudding. Lag voorheen de focus vooral op genezing en preventie van ziekten en stoornissen, na verschijning van het boek werd een geleidelijke verschuiving in gang gezet met meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij kunnen veel zelf doen om onze conditie te verbeteren met als doel om gezond en gelukkig te blijven. Net als een goede fysieke conditie ons in staat stelt om taken beter uit te voeren en op een hoger niveau te sporten, zorgt een goede psychische conditie er voor dat we in cognitief,  emotioneel en sociaal opzicht sterker en vaardiger in onze schoenen staan. Een goede mentale conditie stelt mensen in staat om hun eigen talent en potentieel te ontwikkelen, om productief en creatief te zijn en om positieve relaties op te bouwen.

Ook de Nederlandse overheid erkent dat het niet alleen van belang is om goede zorg te realiseren voor mensen met psychische problemen, we moeten eveneens investeren in het versterken van het mentale vermogen van burgers zoals we dat via leefstijlinterventies al doen op het terrein van de lichamelijke conditie.

Een goed ontwikkeld mentaal vermogen verkleint het risico op het krijgen van psychische klachten en stoornissen. Ook bij een al bestaande ziekte is de prognose doorgaans beter. Mentaal vermogen heeft daarmee zowel een preventief als curatief effect.

Deze visie wordt in de lezing door Jan Auke Walburg uitvoerig uiteengezet.

 

Biografie

Jan Auke Walburg is emeritus-hoogleraar Positieve Psychologie aan de Universiteit Twente. Daar bestudeerde hij de condities waaronder mensen in bedrijven, op school en in de gemeenschap tot ontwikkeling en bloei kunnen komen. Zijn kennis vond toepassing op scholen en in bedrijven. Hij is psycholoog en bedrijfskundige.

Het grootste deel van zijn werkende leven was Jan Walburg directeur van diverse organisaties in de gezondheidszorg. Hij is hoofdredacteur van het International Journal of Applied Positive Psychology en van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Hij schreef verschillende artikelen en boeken over de toepassing van positieve psychologie. Zijn laatste boek heet: ‘Positieve gezondheid. Naar een bloeiende samenleving’.