Huis van Erasmus en Bibliotheek Rotterdam nodigen u hierbij uit voor een Stadsdebat over tolerantie en pluriformiteit. Erasmus was een groot voorstander van tolerantie en actuele ontwikkelingen laten zien dat dit een urgente zaak blijft in onze samenleving. Directe aanleiding is o.a. het Rotterdamse collegeprogramma “Relax. Dit is Rotterdam”, waarin we streven naar een ontspannen en veilige stad voor iedereen.

“Actieprogramma Integratie & Samenleven 2019 – 2022”.

Samenleven is een zaak van alle Rotterdammers, ongeacht hun afkomst, seksuele gerichtheid, geloof (of niet), huidskleur, leeftijd, inkomen, favoriete voetbalclub of muziekvoorkeur. Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van onze stad gezien en gehoord wordt.

In het najaar 2018 lanceerde het College het actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam, het vormt het fundament voor de activiteiten die in deze collegeperiode op stapel staan. Doel van het College is dat er in 2022 aantoonbaar meer tolerantie, en dus meer acceptatie van de diversiteit die onze stad kenmerkt.

Het actieprogramma van het college vormt voor het bestuur van ‘Huis van Erasmus’ de aanleiding om in de Erasmusweek 2019 een erasmiaanse samenspraak Lof der tolerantie te organiseren. Met deze samenspraak tussen ingewijden en Rotterdamse burgers wil Huis van Erasmus een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Rotterdams gemeentebestuur.

Zoals bekend is Erasmus (1466-1536) een grondlegger van wat na hem ‘tolerantie’ is gaan heten. Het praktiseren van ‘tolerantie’ heeft op den duur het samenleven van mensen van verschillende geloven en overtuigingen mogelijk gemaakt. Honderden jaren na Erasmus is er met het begrip ‘tolerantie’ het nodige gebeurd, dat een nadere plaatsbepaling noodzakelijk maakt. Dat geldt zeker voor een stad als Rotterdam, waar mensen met tientallen verschillende achtergronden en geloven vreedzaam samen moeten wonen. De Leuvense filosoof Guido Vanheeswijck, auteur van Tolerantie en actief pluralisme (2009) hebben wij bereid gevonden om een inleiding te houden; hij zal dan ingaan op wat ‘tolerantie’ beslist niet is: ze is niet onverschillig en passief, en ze is niet repressief. Tevens zal hij ingaan op de Rotterdamse situatie. De vragen van Erasmus’ tijd zijn ook die van onze tijd. De vragen veranderen nooit. En de antwoorden blijven altijd even moeilijk.

O.l.v. een moderator zal door een panel vervolgens over Tolerantie in de stad van Erasmus gediscussieerd worden, waarna met alle aanwezigen op zoek wordt gegaan naar antwoorden in onze roerige tijd.

In dit stadsdebat zal het begrip ‘tolerantie’ vanuit twee invalshoeken worden benaderd:

  • Over Tolerantie en Pluriformiteit zal de Vlaamse filosoof Guido van Heeswijck zijn licht laten schijnen.
  • Over Tolerantie en Democratisch functioneren gaat een Rotterdams panel samen met de zaal in gesprek, onder leiding van moderator Sander van reedt Dortland.

Panelleden zijn wethouder Bert Wijbenga, advocate Inez Weski, NRC-columnist Lofti El Hamidi en docente Jean-MartieMolina.

Het debat wordt afgesloten met het gezamenlijk formuleren van conclusies en aanbevelingen voor de gemeente.

Toegang: €5,00/ leden van de bibliotheek gratis
Locatie: Bibliotheektheater, Hoogstraat 110
Tickets: Aan de balie van de bibliotheek, via onderstaande link of aan de zaal op 28 oktober
Buffet: Tussen 17.00 en 19.30 kunt u voor €15.00 aan een buffet deelnemen.

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/ticketwise?event=tickw_uitvsel&u_id=1095