Wandelen en voordragen

In het prachtige park Het Engelse Werk maken we een winterwandeling waarbij er wordt voorgedragen uit het boek In het licht van de wereldliteratuur: een humanistische bloemlezing. Deelnemers kunnen ook een eigen tekst (proza, poëzie of essay) meenemen om dat tijdens de wandeling voor te dragen.

Wandel mee

De wandeling is geschikt voor alle leeftijden en staat open voor leden en niet-leden van het Humanistisch Verbond. Er is geen entreegeld verschuldigd.

Napraten en opwarmen

De voordrachten geven uiteraard stof tot nadenken. Er is daarom de mogelijkheid om na te praten en op te warmen na de wandeling in de uitspanning Het Engelse Werk.