In deze lezing gaat zorgethica Inge van Nistelrooij in op haar onderzoek naar het concept zelfopoffering. Een ideaal, een achterhaald idee, onderdrukkend, of een aspect van alledaags zorgen? Zelfopoffering roept allerlei associaties op. Van Nistelrooij laat zien hoe juist die associaties ons helpen om op het spoor te komen wat het wel en niet is, waarom het een valkuil is in het denken over zorgpraktijken, hoe het kan dienen als breekijzer om gebruikelijke opvattingen te bevragen, en wat dit kan betekenen voor zorgethische fundamentele inzichten in identiteit, relaties, machtsverhoudingen en de zoektocht naar zin en betekenis.

Inge van Nistelrooij (1967) is als zorgethica en universitair docente verbonden aan de masteropleiding Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij publiceerde over professionele zorgpraktijken en promoveerde op het proefschrift ‘Sacrifice. A care-ethical reappraisal of sacrifice and self-sacrifice’ (Peeters, Leuven, 2015). Momenteel richt zij zich met name op onderzoek rondom moederschap, zwangerschap en geboorte, en shared decision making in de gezondheidszorg.

Zie ook: http://www.facebook.com/HVUtrecht

Aanmelden

Meld je aan bij Karijn Aussems om een plekje te reserveren: [email protected]