Veel ouderen denken na over een levensloopbestendige toekomst. Het ‘Erfdelenconcept’: sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven, lijkt aantrekkelijk. Dat kan door gebruik van gezamenlijke voorzieningen, bijvoorbeeld een werkplaats, logeerkamers en een wasserette. En door te wonen in kleine, energieneutrale, vrijstaande woningen. Gezamenlijke activiteiten zijn mogelijk.

Pieter Parmentier werkt als intermediair tussen erfzoekers, erfaanbieders, financiers en overheden aan het realiseren van Erfdelenprojecten.

Prijs: leden € 7,50 | niet-leden € 10,-

In De Wasserij geldt het coronaprotocol. Gelieve hier kennis van te nemen.