Hij stelt, ‘het Antropoceen, het mondiale dorp, de ecologische crisis: in de 21 e eeuw bevinden we ons in een geheel nieuwe situatie, dat ook om een nieuwe manier van denken vraagt. De uitdaging aan het humanisme is om zich te ontwikkelen voorbij haar antropocentrische en rationalistische achtergrond, zodat het niet meer gaat om de mens alleen maar om de mens in verhouding tot de aarde, en zodat de cognitieve verhouding tot de wereld wordt gecomplementeerd door een affectieve verhouding.’

In zijn boek ‘Geen idee: filosofie van het boerenverstand’ (Lemniscaat 2017) geeft de auteur een voorzet. Hij schetst een vernieuwende manier van denken dat draait om het concrete alledaagse leven, met als kernmoraal: probeer van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.

Zijn inspiratiebronnen zijn Emmanuel Levinas, Teilhard de Chardin, De Kleine Prins en het boeddhisme, maar vooral de verassende humanistische levensfilosofie van José Ortega y Gasset. Emeritus professor Hans van Rappard (Vrije Universiteit, Filosofie Oost West) beschreef het boek als “een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij.”

De inhoudsopgave en integrale inleiding zijn te lezen op zijn website janwarndorff.nl

Datum 15 oktober 2019
Tijd 19:00 – 22:00 uur
Locatie De Witte Lely, Utrecht