Jodie Ras is nu 5 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in deze penitentiaire inrichting met 25 collega’s. In haar werk wordt het mogelijk gemaakt gedetineerden een plek te bieden waar vrijuit en in vertrouwen “ het goede gesprek” gevierd kan worden.

De coronacrisis greep ze aan om haar ervaringen met de gedetineerden op te tekenen en de mens achter het delict een stem te geven. Het werden de “Quarantaineverhalen uit de bajes”.

Het contact met de gedetineerden gaf haar stof tot nadenken over de essentiële vraag naar het kwaad in de mens. Ze vraagt zich altijd af wat er toe heeft geleid dat ze ontspoorden. Weloverwogen bedoeling of overmacht? Het verhaal erachter blijft altijd complex.

Jodie wijst er op dat het systeem niet alleen staat voor een strafsysteem, maar ook voor een plek waar gewerkt wordt aan zelfinzicht. Pas dan kun je leren de kapitein over je eigen geest te worden.