Wanneer we Groningen vergelijken met andere middengrote steden in ons land

  • Zijn er in Groningen nog specifieke oorzaken
  • Wordt er relatief meer of minder gebruik gemaakt van de voedselbank
  • Is er sprake van meer of minder dakloosheid dan in andere steden

Algemene informatie
Dinsdag 7 november om 19:30
Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Aanmelden is niet nodig
Toegang is gratis.