NVVE

De lezing op zaterdag 22 april 2023 gaat over dit onderwerp. Wij bespreken de wilsverklaringen die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) aan haar leden biedt. In de lezing wordt ingegaan op de rol die de wilsverklaringen spelen bij het opmaken van uw gedachten over uw levenseinde. En over het gesprek hierover met uw naasten en met uw arts.

Wilsverklaringen spelen ook een belangrijke rol als u te zijner tijd uw wensen zelf niet meer kenbaar kunt maken. Ook dit aspect krijgt aandacht in de lezing die wordt gegeven door Steven Pleiter, vrijwilliger en voorlichter bij de NVVE.

Aanmelden: [email protected]