Sommige mensen hebben moeite met keuzes maken of beslissingen nemen, bv door een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychiatrische problematiek.

Dat kunnen – op het oog – simpele zaken als het huishouden of het op orde houden van de financiën, lastig zijn. Andere voorbeelden waarbij ondersteuning gewenst nodig kan zijn: een goede verzorging, het vinden van de juiste professionele hulp of gepaste behandeling.

Als er geen naaste is die dat kan of wil doen, biedt een mentor uitkomst.

Een mentor wordt door de kantonrechter aangesteld en is dus geen vrijwilliger of ‘maatje’. Een mentor is jaarlijks verantwoording schuldig aan de kantonrechter.