Alex de Meijer

Natuur en Milieu Gelderland richt zich op een toekomst voor Gelderland waarin we duurzaam omgaan met natuur en landschap. Al ruim 50 jaar zet deze organisatie zich daarvoor in. Leidraad voor de lezing van Alex de Meijer zijn de zogeheten vijf bouwstenen voor een groen en leefbaar Gelderland in de toekomst.

Kortweg zijn die bouwstenen:

  • meer ruimte voor water en natuur
  • natuurinclusieve landbouw en duurzaam voedsel
  • woningbouw met een menselijke maat in natuurlijke omgeving
  • afscheid van de heilige koe, kiezen voor welzijn
  • groene economie en leiderschap

De Meijer zal in de lezing dieper ingaan op deze belangrijke thema’s en vooral inzoomen op onze eigen provincie.

Alex de Meijer is beleidsmedewerker en projectleider bij Natuur en Milieufederatie Gelderland en is verbonden aan tal van maatschappelijke- en milieuprojecten o.a. milieudefensie. Hij noemt zichzelf een natuurkenner die zijn ervaring – geboren en getogen op een boerderij – inzet om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen in hoe wij omgaan met onze natuurlijke omgeving.

Prijs
€ 10 standaard
€ 7 leden Humanistisch Verbond en NIVON

Aanmelden

Meer informatie over de lezingencyclus Geef de aarde een stem