Stefan van der Poel vertelt het verhaal van vrijdenker en humanist Leo Polak, hoogleraar wijsbegeerte in Groningen. Leo Polak werd na verraad in mei 1941 op transport gesteld naar Sachenhausen, waar hij nog datzelfde jaar overleed.

Stefan zal in zijn lezing ingaan op het gedachtegoed van Leo Polak en zijn positionering binnen het Humanisme.

Stefan van der Poel is als universitair docent werkzaam bij de afdeling Geschiedenis aan de RUG.

Zijn specialismen liggen op het gebied van de moderne Joodse geschiedenis en de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur.
In verband met de corona-maatregelen wordt u dringend verzocht u van tevoren
aan te melden bij [email protected]Zijn er teveel aanmeldingen dan kunnen
wij u dat ook van tevoren laten weten.

Met een vriendelijke groet,
Namens het bestuur van HV afdeling Groningen,

Ieke Verveld, secretaris.